براهویی آموزش آنلاین

دریافت دستمزد به تدریس در Justlearn.

برنامه خود را تنظیم

معلمان برنامه خود را انتخاب کنید. دانش آموزان می توانند تنها کتاب شکاف در برنامه. ما یکپارچه سیستم تقویم را آسان تر برای معلمان و دانش آموزان تدریس خصوصی آنلاین.

دریافت بیشتر از تدریس خصوصی

Earn money by teaching students online. Your job is to share your knowledge with interested learners. We have made it possible to teach براهویی online. Hundreds of students are struggling to learn براهویی.

آموزش دانش آموزان در سراسر جهان

عضویت در انجمن Justlearn با دانش آموزان از تقریبا هر کشوری در جهان است. آموزش دانش آموز با استفاده از کلاس درس قابلیت غنی با چت تصویری اشتراک گذاری صفحه نمایش و خیلی بیشتر. هر ماه برای تلاش های خود را پرداخت می شود.

آن آسان است برای شروع

ثبت نام آنلاین

پر کردن زمینه های معلم

آماده براي آموزش

ایجاد شده برای معلمان

Other languages

آبخازی آموزشآچئی آموزشآچولیایی آموزشآدانگمه‌ای آموزشآدیجیایی آموزشآفاری آموزشآفریهیلی آموزشآفریکانس آموزشآگیم آموزشآینویی آموزشآکان آموزشاکدی آموزشAkoose آموزشآلابامایی آموزشآلبانیایی آموزشآلئوتی آموزشعربی الجزایری آموزشAmerican Sign Language آموزشامهری آموزشمصری کهن آموزشیونانی کهن آموزشآنگیکا آموزشAo Naga آموزشعربی آموزشآراگونی آموزشآرامی آموزشAraona آموزشآراپاهویی آموزشآراواکی آموزشارمنی آموزشAromanian آموزشArpitan آموزشآسامی آموزشAsturian آموزشآسو آموزشAtsam آموزشآواری آموزشاوستایی آموزشAwadhi آموزشآیمارایی آموزشترکی آذربایجانی آموزشBadaga آموزشبافیایی آموزشBafut آموزشلری بختیاری آموزشبالیایی آموزشبلوچی آموزشبامبارایی آموزشبمونی آموزشBanjar آموزشباشغیری آموزشباسکی آموزشباسایی آموزشBatak Toba آموزشباواریایی آموزشبجایی آموزشبلوروسی آموزشبمبایی آموزشبنایی آموزشبنگالی آموزشBetawi آموزشبوجپوری آموزشبیکولی آموزشبینی آموزشBishnupriya آموزشبیسلاما آموزشبلین آموزشBlissymbols آموزشبودویی آموزشبوسنیایی آموزشبراهویی آموزشبراج آموزشبرتانیایی آموزشبوگیایی آموزشبلغاری آموزشBulu آموزشبوریاتی آموزشبرمه‌ای آموزشکادویی آموزشCajun French آموزشکانتونی آموزشCapiznon آموزشکاریبی آموزشکاتالان آموزشCayuga آموزشسبویی آموزشآمازیغی اطلس مرکزی آموزشCentral Dusun آموزشکردی سورانی آموزشCentral Yupik آموزشعربی چادی آموزشجغتایی آموزشچامورویی آموزشچچنی آموزشچروکیایی آموزششایانی آموزشچیبچا آموزشچیگا آموزشChimborazo Highland Quichua آموزشچینی آموزشChinook Jargon آموزشچیپه‌ویه‌ای آموزشچوکتویی آموزشاسلاوی کلیسایی آموزشچوکی آموزشچوواشی آموزشنواریایی کلاسیک آموزشسریانی کلاسیک آموزشColognian آموزشکوموری آموزشسواحلی کنگویی آموزشقبطی آموزشکرنوالی آموزشکورسی آموزشکریایی آموزشکریکی آموزشترکی کریمه آموزشکروات آموزشچکی آموزشداکوتایی آموزشدانمارکی آموزشدارقینی آموزشDazaga آموزشدلاواری آموزشدینکایی آموزشمالدیوی آموزشدوگری آموزشدوگریب آموزشدوآلایی آموزشهلندی آموزشدایولایی آموزشجونخایی آموزشفریزی شرقی آموزشافیکی آموزشعربی مصری آموزشاکاجوک آموزشعیلامی آموزشامبو آموزشEmilian آموزشانگلیسی آموزشارزیایی آموزشاسپرانتو آموزشاستونیایی آموزشاوه‌ای آموزشاواندو آموزشExtremaduran آموزشفانکی آموزشفانتیایی آموزشفارویی آموزشهندی فیجیایی آموزشفیجیایی آموزشفیلیپینی آموزشفنلاندی آموزشفونی آموزشFrafra آموزشفرانسوی آموزشفریولیایی آموزشفولایی آموزشگایی آموزشگاگاوز آموزشگالیسیایی آموزشGan Chinese آموزشگاندایی آموزشگایویی آموزشگبایایی آموزشگی‌ئزی آموزشگرجی آموزشآلمانی آموزشGheg Albanian آموزشGhomala آموزشگیلکی آموزشگیلبرتی آموزشGoan Konkani آموزشگوندی آموزشگورونتالو آموزشگوتی آموزشگریبویی آموزشیونانی آموزشگوارانی آموزشگجراتی آموزشگوسی آموزشگویچ این آموزشهایدایی آموزشهائیتیایی آموزشHakka Chinese آموزشهوسیایی آموزشهاوائیایی آموزشعبری آموزشهریرویی آموزشهیلی‌گاینونی آموزشهندی آموزشموتویی هیری آموزشهیتی آموزشهمونگ آموزشمجاری آموزشهوپا آموزشآیبن آموزشIbibio آموزشایسلندی آموزشایدو آموزشایگبویی آموزشایلوکویی آموزشایناری سامی آموزشاندونزیایی آموزشIngrian آموزشاینگوشی آموزشمیان‌زبان آموزشاکسیدنتال آموزشاینوکتیتوت آموزشاینوپیک آموزشایرلندی آموزشایتالیایی آموزشJamaican Creole English آموزشژاپنی آموزشجاوه‌ای آموزشجو آموزشدیولا فونی آموزشعربی یهودی آموزشفارسی یهودی آموزشJutish آموزشکاباردینی آموزشکابووردیانو آموزشقبایلی آموزشکاچینی آموزشKaingang آموزشKako آموزشکالنجین آموزشقلموقی آموزشگرینلندی آموزشکامبایی آموزشKanembu آموزشکاناده‌ای آموزشکانوریایی آموزشقره‌چایی‐بالکاری آموزشقره‌قالپاقی آموزشKarelian آموزشکشمیری آموزشکاشوبی آموزشکاویایی آموزشقزاقی آموزشKenyang آموزشخاسیایی آموزشخمری آموزشختنی آموزشکهوار آموزشکیچه‌ آموزشکیکویویی آموزشکیمبوندویی آموزشKinaray-a آموزشکینیارواندایی آموزشزازاکی آموزشکلینگون آموزشKom آموزشکومیایی آموزشکومی پرمیاک آموزشکنگویی آموزشکنکانی آموزشکره‌ای آموزشکورو آموزشKosraean آموزشKotava آموزشکوجراچینی آموزشکویرابورا سنی آموزشکپله‌ای آموزشKrio آموزشکوانیاما آموزشکومیکی آموزشکردی آموزشکوروخی آموزشکوتنی آموزشکوازیو آموزشقرقیزی آموزشلادینو آموزشلاهندا آموزشلاکوتا آموزشلامبا آموزشلانگی آموزشلائوسی آموزشLatgalian آموزشلاتینی آموزشلتونیایی آموزشLaz آموزشلزگی آموزشLigurian آموزشلیمبورگی آموزشلینگالا آموزشLingua Franca Nova آموزشچینی ادبی آموزشلیتوانیایی آموزشLivonian آموزشلوجبان آموزشLombard آموزشآلمانی سفلی آموزشLower Silesian آموزشصُربی سفلی آموزشلوزیایی آموزشلوبایی‐کاتانگا آموزشلوبایی‐لولوا آموزشلویسنو آموزشلوله سامی آموزشلوندایی آموزشلوئویی آموزشلوگزامبورگی آموزشلویا آموزشMaba آموزشمقدونی آموزشماچامه‌ای آموزشمادورایی آموزشMafa آموزشماگاهیایی آموزشMain-Franconian آموزشمایدیلی آموزشماکاسار آموزشماکوا متو آموزشماکونده آموزشمالاگاسیایی آموزشمالایی آموزشمالایالامی آموزشمالتی آموزشمانچویی آموزشماندار آموزشماندینگویی آموزشمیته‌ای آموزشمانی آموزشمائوریایی آموزشماپوچه‌ای آموزشمراتی آموزشماریایی آموزشمارشالی آموزشمارواری آموزشماسایی آموزشMazanderani آموزشMedumba آموزشمنده‌ای آموزشMentawai آموزشمرویی آموزشمتایی آموزشمیکماکی آموزشهلندی میانه آموزشانگلیسی میانه آموزشفرانسوی میانه آموزشآلمانی علیای میانه آموزشایرلندی میانه آموزشMin Nan Chinese آموزشمینانگ‌کابویی آموزشMingrelian آموزشMirandese آموزشلوشه‌ای آموزشموهاکی آموزشمکشایی آموزشمونگویی آموزشمغولی آموزشموریسین آموزشعربی مراکشی آموزشماسیایی آموزشچندین زبان آموزشماندانگی آموزشMuslim Tat آموزشMyene آموزشنامایی آموزشنائورویی آموزشناواهویی آموزشاندونگایی آموزشناپلی آموزشنپالی آموزشنواریایی آموزشNgambay آموزشNgiemboon آموزشنگومبا آموزشNheengatu آموزشنیاسی آموزشنیویی آموزشنکو آموزشنغایی آموزشانده‌بله‌ای شمالی آموزشفریزی شمالی آموزشسامی شمالی آموزشسوتویی شمالی آموزشبوکسمال نروژی آموزشنرس جدید نروژی آموزشنروژی آموزشNovial آموزشنویر آموزشنیام‌وزیایی آموزشنیانجایی آموزشنیانکوله‌ای آموزشتونگایی نیاسا آموزشنیورویی آموزشنزیمایی آموزشاوکیتایی آموزشاوجیبوایی آموزشانگلیسی باستان آموزشفرانسوی باستان آموزشآلمانی علیای باستان آموزشایرلندی باستان آموزشنرس باستان آموزشفارسی باستان آموزشپرووانسی باستان آموزشاوریه‌ای آموزشاورومویی آموزشاوسیجی آموزشآسی آموزشترکی عثمانی آموزشپهلوی آموزشPalatine German آموزشپالائویی آموزشپالی آموزشپامپانگایی آموزشپانگاسینانی آموزشپاپیامنتو آموزشپشتو آموزشآلمانی پنسیلوانیایی آموزشفارسی آموزشفنیقی آموزشPicard آموزشPiedmontese آموزشPlautdietsch آموزشپانپیی آموزشلهستانی آموزشPontic آموزشپرتغالی آموزشپروسی آموزشپنجابی آموزشکچوایی آموزشراجستانی آموزشراپانویی آموزشراروتونگایی آموزشRiffian آموزشRomagnol آموزشرومانیایی آموزشرومانش آموزشرومانویی آموزشرومبویی آموزشریشه آموزشRotuman آموزشRoviana آموزشروندیایی آموزشروسی آموزشRusyn آموزشروایی آموزشSaho آموزشیاقوتی آموزشآرامی سامری آموزشسامبورو آموزشساموآیی آموزشSamogitian آموزشسانداوه‌ای آموزشسانگویی آموزشسانگو آموزشسنسکریت آموزشسانتالی آموزشساردینیایی آموزشساساکی آموزشSassarese Sardinian آموزشSaterland Frisian آموزشSaurashtra آموزشاسکاتلندی آموزشگیلی اسکاتلندی آموزشSelayar آموزشسلکوپی آموزشسنا آموزشSeneca آموزشصربی آموزشصرب و کرواتی آموزشسریری آموزشSeri آموزششامبالا آموزششانی آموزششونایی آموزشیی سیچوان آموزشسیسیلی آموزشسیدامویی آموزشSiksika آموزشSilesian آموزشسندی آموزشسینهالی آموزشاسکولت سامی آموزشSlave آموزشاسلواکی آموزشاسلووینیایی آموزشسوگایی آموزشسغدی آموزشسومالیایی آموزشسونینکه‌ای آموزشترکی آذربایجانی ایران آموزشانده‌بله‌ای جنوبی آموزشآلتایی جنوبی آموزشسامی جنوبی آموزشسوتویی جنوبی آموزشاسپانیایی آموزشتاکی‌تاکی آموزشآمازیغی معیار مراکش آموزشسوکومایی آموزشسومری آموزشسوندایی آموزشسوسویی آموزشسواحلی آموزشسوازیایی آموزشسوئدی آموزشآلمانی سوئیسی آموزشسریانی آموزشتاچل‌هیت آموزشتاگالوگی آموزشتاهیتیایی آموزشتایتا آموزشتاجیکی آموزشTalysh آموزشتاماشقی آموزشتامیلی آموزشTaroko آموزشتسواکی آموزشتاتاری آموزشتلوگویی آموزشترنو آموزشتسویی آموزشتتومی آموزشتایلندی آموزشتبتی آموزشتیگره‌ای آموزشتیگرینیایی آموزشتمنه‌ای آموزشتیوی آموزشتلین‌گیتی آموزشتوک‌پیسینی آموزشTokelau آموزشتونگایی آموزشTornedalen Finnish آموزشTsakhur آموزشTsakonian آموزشتسیم‌شیانی آموزشتسونگایی آموزشتسوانایی آموزشTulu آموزشتومبوکایی آموزشعربی تونسی آموزشترکی استانبولی آموزشترکمنی آموزشTuroyo آموزشتووالویی آموزشتووایی آموزشتوی‌یایی آموزشتیاپی آموزشاودمورتی آموزشاوگاریتی آموزشاوکراینی آموزشامبوندویی آموزشصُربی علیا آموزشاردو آموزشاویغوری آموزشازبکی آموزشویایی آموزشوندایی آموزشVenetian آموزشVeps آموزشویتنامی آموزشولاپوک آموزشVõro آموزشوتی آموزشونجو آموزشوالونی آموزشWalser آموزشوارایی آموزشWarlpiri آموزشواشویی آموزشWayuu آموزشویلزی آموزشWest Flemish آموزشفریزی غربی آموزشWestern Mari آموزشوالامو آموزشولوفی آموزشWu Chinese آموزشخوسایی آموزشXiang Chinese آموزشYangben آموزشیائویی آموزشیاپی آموزشYemba آموزشیدی آموزشیوروبایی آموزشزاپوتکی آموزشزرما آموزشزازایی آموزشZeelandic آموزشزناگا آموزشچوانگی آموزشدری زرتشتی آموزشزولویی آموزشزونیایی آموزش